سفارش تبلیغ
صبا ویژن

► o▌ استان قدس ▌ o ◄

نـماز، بهترین تسکین حاضران عصر غیبت است


نوشته شده در جمعه 93/3/9ساعت 1:38 عصر توسط علی رضا رسولی نظرات ( ) |

 
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:


إنَّ مَثَلَ العُلَماءِ فِی الأَرضِ کَمَثَلِ النُّجومِ فِی السَّماءِ، یُهتَدى بِها فی ظُلُماتِ البَرِّ والبَحرِ،

فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجومُ أوشَکَ أن تَضِلَّ الهُداةُ؛


مثَل دانشمندان در زمین، مانند ستارگان در آسمان است که در تاریکی‌های صحرا و دریا

به آن‌ها راهیابى می‌شود، پس هرگاه ستارگان ناپدید شوند، بیم آن میرود که رهیافتگان گمراه شوند.


منیة المرید : ص 104/ دانش نامه عقاید اسلامی: ج 3 ص 330


نوشته شده در شنبه 93/3/3ساعت 12:10 عصر توسط علی رضا رسولی نظرات ( ) |


امام رضا علیه السلام فرمودند:

روزی اندک را کم نشمارد

تا از روزی بسیار بی بهره نگردد.

سفینةالبحارج1ص520


مراد از نحس و سعد کواکب یعنی ظهور و پیدایش بدی و خوشی در احوال عالم همانا اتصال آنهاست بیکدیگر که بسا موجب اصلاح گردد مانند باریدن باران در وقت مقتضی که باعث فراوانی ارزاق شود و گاهی سبب افساد باشد مانند نباریدن باران که بر اثر آن قحطی پیش آید ، ولیکن باید دانست که نحوس و سعود آنها موثر در امری نیست ، چه بسا هنگام خشکسالی ارزاق فراوان باشد و بر عکس در سالی که باران در وقت مقتضی باریده تنگی در معیشت روی دهد ، پس باید اعتقاد داشت باینکه موثر در امور اراده و خواست حقتعالی است و بس  

نهج البلاغه قسمتی از خطبه 90

بقلم حاج سید علی نقی فیض الاسلام
1- امام علی علیه السلام فرمودند: می خواهید اسباب زیادی رزق را بیان کنم؟ گفتند آری یا امیـرالمومنین ، فرمودند: جمع بین دو نماز[مغرب وعشا- ظهروعصر] روزی را زیاد میکند، تعقیب خواندن بعد از نماز صبح وعصر، صله ی رحم، روفتن جلوی خانه، همراهی با برادران دینی برای خدا، صبح زود به دنبال کسب رفتن، طلب آمرزش،امانت داری، حق گویی، جواب دادن اذان گو، سکوت در بیت الخلا، حرص نزدن، شکر صاحب نعمت، پرهیز از قسم دروغ، دست شستن قبل از غذا، خوردن ریزه های غذا که از سفره می ریزد و هرکس روزی سی مرتبه تسبیح خدا گوید خداوند هفتاد نوع بلا را از او بگردان که از همه کوچکتر، فقراست.
2- از رسول خـدا صلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودند: کسی که در اثر تلاش در راه بدست آوردن روزی حلال با حال خستگی شب را بسر آورد گناهانش در آن شب آمرزیده خواهد شد.
3- از رسول خــدا صلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودنـد: پرستش خدا از هفتاد جز تشکیل می گردد که بالاترین آنها در خواست روزی از راه حلال است.
4- از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: هر کس نیّتش نیکو گردد خدا تعالی روزیش را افزوده فرماید.
5- از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: رزق دو رزق است : رزقی که تو در جستجوی آنی و رزقی که او در جستجوی تو است ، اگر تو بسوی آن نروی او نزد تو می آید وبه تو می رسد یعنی بعضی از روزیها حتمی است که به انسان خواهد رسید و بعضی دیگر حتمی نخواهد بود، باید در پی آن رفت تا بدست آورد.
6- از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند:اگر بنده در سوراخی خزیده باشد روزیش به وی خواهد رسید پس در پی روزی آهسته حرکت کن.
7- از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودند: هر کس به روزی اندک خدا خشنود باشد خداوند به کار اندک وی خشنود خواهد بود.
8- امام حسین علیه السلام فرمودند: نه عفت ومناعت مانع روزی می شود و نه حرص زدن روزی بیشتر می آورد زیرا روزی تقسیم شده و اجل حتمی است وحرص زدن طلب گناه است.
9- ازامام صادقعلیه السلام روایت شده که فرمودند: علت آنکه خداوند [در غالب اوقات]وسعت داده روزی احمقان را [که به راحتی وبااندکی زحمت به آنها می رسد] آن است که عبرت بگیرند عقلا [انها که خود را صاحب عقل می دانند] و بدانند که وسعت رزق و رواجی کسب به عقل و حیله و تدبیر و تزویر نیست.
10- رسول خداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: عبادت هفت جز است واز همه بهتر تحصیل روزی حلال است.
11- امام علی علیه السلام فرمودند: به زودی به تو خواهد رسید آنچه برای تو مقدر شده پس کسب و کار را آسان بگیر وآهسته تر کار کن. و فرمود: همگی شما نان خورهای خدا هستید و خداوند کفیل نان خورهای خویش است .
12- امام علی علیه السلام فرمودند: کسی که اندوه روزی فردا را داشته باشد و بدان اهتمام ورزد هرگز رستگار نخواهد شد.
13- امام علی علیه السلام فرمودند: تحمیل مکن اندوه روزی را که نیامده برآنروزی که به نزدت آمده، زیرا اگر آن روز هم از عمر تو مقرّر شده که خدای سبحان روزی تو را در آن روز نیز به تو می رساند و اگراز عمر تو مقدر نشده چه اندوهی برای روزی که از عمر تو نیست. 
14- امام علی علیه السلام فرمودند: هر که می خواهد خیر خانه اش فراوان شود پیش از خوردن غذا دست خود را بشوید.
15- امام صادق علیه السلام فرمودند: ظرف غذا شستن وآستانه را جاروب کردن جلب روزی می کند.
16- از امام صـادقعلیه السلام روایت شده که امام علی علیه السلام فرمودند: ....شستن هر دو دست پیش ازغـــذا خوردن و پس از آن روزی را زیاد نموده واز چرب شدن لباس جلوگیری می کند و دیده را روشن می سازد.
17- از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی علیه السلام فرمودند:..... از گنـاهان بپرهیزید که بنده چون گناه می کنـــد روزیش دیرتر می رسد بیماران خود را باصدقه دادن درمان کنید و ثروت خود رابا زکات دادن بیمه کنید نماز برای هر فرد با تقواباعث نزدیکی به پیشگاه الهی است....
18- وصیت امام علی علیه السلام به کمیل فرمودند: هرگاه روزی بر تو تنگ گرفت به درگاه خــدا استغفار کن خداوند بر تو گشایش می دهد.
19- رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: کسی که روزیش سخت می رسد زیاد تکبیر گوید و کسی که اندوهش زیاد شود استغفار زیاد کند.
20- امام باقر علیه السلام فرمودند: برای خواستن روزی [از خداوند] در نماز واجب در سجده بگو: «یاخیر المسئولین، یا خیرالمعطعین اُرزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فانّک ذوالفضل العظیم». 
21- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکه به معاش اندک خدا راضی گردد خدا هم به عمل اندک او راضی شود. 
22- رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:بار خدایا به محمد وآل محمد به دوستان آنها پاکدامنی و به مقدار کفاف روزی کن و به دشمنان محمد وآل محمد مال و فرزند روزی کن.
23- امام صادق علیه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ می فرماید: «اگربر بنده ی مومنم تنگ گیرم غمگین شود در صورتی که این تنگی ،او را به من نزدیکتر سازد و اگر بر بنده ی مومنم وسعت دهم شادمان گردد در صورتی که آن وسعت او را از من دورتر کند.
24-رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: خدا روزی بنده ی مومن خویش رااز جایی که انتظار ندارد می رساند.
25-
26- امام صادق علیه السلام فرمودند: حرام بسیار روزی را از میان می برد.
27- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکه همتش صرف روزیش گردد خطای او بر او نوشته می شود.
28- رسول خداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: بهترین روزی همان است که روزانه به اندازه ی کفاف حال باشد.
29- امام علی علیه السلام فرمودند: هرکه نیتش خوب باشد خدا روزی او را می افزاید

پی نوشت:
1- نصایح ص356 2- سفینةالبحارج1ص298 3- همان
4- وسایل الشیعه ج1ص37 5- مستدرک ج2ص419 6- همان ص418
7- همان ص419 8- پرتوی از کلام امام حسین علیه السلام ص188 9- علل الشرایع ص204
10- تحف العقول ص40 11- غررالحکم ج1ص467 12- همان ص468
13- همان ص469 14- خصال ج1ص30 15- همان ص63
16- همان ج2ص741 17- همان ص753 18- بحارالانوارج77ص270
19- کنزالعمال ج3 ح9325 20- کافی ج4ص332 21- همان ج3ص207
22- همان ص210 23- همان ص211 24- نهج الفصاحه ص3ح13
25-سفینه البحارج 1 ص 520 26- همان 27- همان ص519
28- کنزالعمال ج3ص391 29- سفینةالبحارج1ص519

 


نوشته شده در شنبه 93/3/3ساعت 10:33 صبح توسط علی رضا رسولی نظرات ( ) |

   1   2   3      >

Design By : Pichak